Qapuk

Sludrechatollet – Dansk på mobilen

www.dsn.dk/ 

Dansk Sprognævn. Her finder du en online retskrivningsordbog og guide til staveregler.

Sproget.dk

Råd, sprogregler, quizzer og øvelser

Systime

Gratis webmateriale til dansk.

Dansk Netskole – med undervisning i dansk sprog på flere trin.

Sprogøvelser til folkeskolen

Dansk grammatik

Lette øvelser i at identificere ordklasserne, øvelser i ledanalyse og sætningsanalyse

DIALANG

Et udbygget testsystem, hvor du kan teste dine sprogfærdigheder

dr.dk › P1 › Ud med sproget

Ud med sproget – Radioprogram på Danmarks Radio P1 om sproglige emner

DR Undervisning

Sprogtests og sproglege: Dynonymer, memory, kommaer, ligge/lægge og beslægtede.

http://vfs.dansk.nu/

Øvelser i grammatik

http://www.danskherognu.dk

Øvelser i grammatik til web

http://www.dansk-paa-arbejde.dk/

Opgaver i grammatik mv. Målrettet arbejdslivet og dagligdagen på en arbejdsplads i Danmark

http://www.basby.dk/udtale.html

Hjælp til udtale og fonetiske øvelser

Øvrige linksamlinger

http://sprogven.dk/

http://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/danskuddannelse/online-danskundervisning

http://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/danskuddannelse/online-danskundervisning/online-danskundervisning-for-begyndere