Qapuk

Sludrechatollet – Dansk på mobilen

Lærervejledning til Qapuk Sprogapp 

QAPUK er en sprogapplikation, der har det enkle formål at hjælpe unge i Grønland med at forbedre deres sproglige evner på dansk. Det vil vi gerne gøre på en måde, der er sjov og vedkommende. Derfor har vi taget udgangspunkt i den grønlandske ungdomskultur, det grønlandske landskab, bylivet og begrebsverden. Målgruppen er de unge, der oplever overgangen fra folkeskolen til gymnasiet som ufremkommelig, ikke mindst fordi undervisningssproget på GUX ofte er dansk.

Vi ved, at der på gymnasierne i Grønland bliver arbejdet med at lave grammatiske grundkurser for eleverne i 1. GUX og i danskfaget arbejdes der – selvfølgelig – løbende med sprog og sproglig bevidsthed. Men der kan mangle tid til at arbejde med de basale grammatiske emner som ordstilling, adjektiver, idiomer og udtale.

Her kan Qapuk hjælpe

App’en er opbygget omkring nogle grammatiske kerneområder som adjektiver, verbers bøjning og brug af præpositioner. Der er også opgaver om udtale, brug af talemåder og ordstilling. Hvert sproglige område er knyttet til en by i Grønland, og efter hver færdiggjort opgave er der en kort video med en ung, kendt grønlænder, der fortæller om, hvordan det at lære dansk har været et vigtigt redskab til at komme videre ud i verden. Det er vores ønske at omtale dansk som et redskab til at uddanne sig og nå sine drømme – og ikke se det som et mål i sig selv. 

At Qapuk er en app, har den fordel, at eleverne kan tilgå øvelserne gennem et medie som de med sikkerhed bruger hver dag og er trygge ved: deres smartphone. Til hvert emne er der en kort introduktionstekst og et link til en hjemmeside, der forklarer det grammatiske fænomen mere i dybden. Lærerens opgave bliver derfor i højere grad at bygge videre på den ny viden og måske undersøge, om eleven langsomt bliver bedre til at sætte ord på, hvilke områder der er særligt svære for dem. 

Qapuk er på ingen måde tænkt som en erstatning for arbejdet med grammatik og sprog i undervisningen, men først og fremmest som et supplement til den sproglige bevidsthed, der hele tiden søges styrket – ikke kun i danskfaget, men på tværs af fagene i gymnasieskolen.